Transportörerna är hjältar

Utan dig som transportör skulle många verksamheter i stadskärnan saknas. Men tack vare samarbetet med Good Goods kan leveranser av varor samordnas och köras utsläppsfritt, tyst och tryggt.

Transportörerna är hjältar

Utan dig som transportör skulle många verksamheter i stadskärnan saknas. Men tack vare samarbetet med Good Goods kan leveranser av varor samordnas och köras utsläppsfritt, tyst och tryggt.

A title

Image Box text

A title

Image Box text

Bidra med hållbara transporter

Det här är en ny möjlighet för dig som transportör. Det kan handla om att leverera varor till butiker och privatpersoner men också om att transportera bort emballage och avfall. Allt bygger på samverkan och visionen om ett mer hållbart centrum. Men det är också en ekonomisk fråga eftersom transporter är tidskrävande. Med en smart lösning som Good Goods går det att spara mycket tid och därmed pengar. Samtidigt är det en möjlighet att ta ställning i en fråga som är på väg att bli en hygienfaktor.

Bidra med hållbara transporter

Det här är en ny möjlighet för dig som transportör. Det kan handla om att leverera varor till butiker och privatpersoner men också om att transportera bort emballage och avfall. Allt bygger på samverkan och visionen om ett mer hållbart centrum. Men det är också en ekonomisk fråga eftersom transporter är tidskrävande. Med en smart lösning som Good Goods går det att spara mycket tid och därmed pengar. Samtidigt är det en möjlighet att ta ställning i en fråga som är på väg att bli en hygienfaktor.

A title

Image Box text

Möt chauffören Julia

Jag tycker vi går mot ett bättre centrum och att vi engagerar oss mycket kring miljö och arbetsmiljön. Från start till slut. 

Se hela intervjun

Möt chauffören Julia

Jag tycker vi går mot ett bättre centrum och att vi engagerar oss mycket kring miljö och arbetsmiljön. Från start till slut. 

Se hela intervjun

A title

Image Box text

A title

Image Box text

A title

Image Box text

Anslut ditt transportföretag

Du som regelbundet kör gods till centrala Borås kan ansluta dig till Good Goods. Ju fler vi är desto mer nytta kan vi göra. Vi använder endast eldrivna fordon och levererar med ansvar, service och kvalitet. Med ett stort antal eldrivna transportfordon kan vi tillsammans med dig hitta nya spännande lösningar för att möta utmaningarna kring trängsel, tillgänglighet och luftkvalitet i centrum.

Anslut ditt transportföretag

Du som regelbundet kör gods till centrala Borås kan ansluta dig till Good Goods. Ju fler vi är desto mer nytta kan vi göra. Vi använder endast eldrivna fordon och levererar med ansvar, service och kvalitet. Med ett stort antal eldrivna transportfordon kan vi tillsammans med dig hitta nya spännande lösningar för att möta utmaningarna kring trängsel, tillgänglighet och luftkvalitet i centrum.

A title

Image Box text

Möt transportledaren Elyas

Vill vi ha en grönare stadskärna så behövs ansträngningar och kompromisser från alla håll vad gäller fordon och öppettider för godsmottagning. Det skulle möjliggöra kortare tid med tung trafik i stadskärnan med mera.

Se hela intervjun

Möt transportledaren Elyas

Vill vi ha en grönare stadskärna så behövs ansträngningar och kompromisser från alla håll vad gäller fordon och öppettider för godsmottagning. Det skulle möjliggöra kortare tid med tung trafik i stadskärnan med mera.

Se hela intervjun

A title

Image Box text

Så fungerar det.

Varje dag kör tunga fordon in i centrum med varor till butiker och restauranger. Det blir många lastbilar eftersom olika varor kommer på olika tider. Det är där Good Goods kommer in i bilden. Vi samlastar och packar om varorna i utkanten av staden, sedan låter vi smidiga elfordon leverera varorna in till stadskärnan. Samtidigt tar andra elfordon med sig avfall ut. Vid omlastningscentralen hämtas avfallet och transporteras till en avfallsanläggning. Smart, eller hur?

Så fungerar det.

Varje dag kör tunga fordon in i centrum med varor till butiker och restauranger. Det blir många lastbilar eftersom olika varor kommer på olika tider. Det är där Good Goods kommer in i bilden. Vi samlastar och packar om varorna i utkanten av staden, sedan låter vi smidiga elfordon leverera varorna in till stadskärnan. Samtidigt tar andra elfordon med sig avfall ut. Vid omlastningscentralen hämtas avfallet och transporteras till en avfallsanläggning. Smart, eller hur?

Nya tankar, nya möjligheter

Förr var det så att staden ibland anpassades efter trafiken. På senare år har det tankesättet förändrats. Ett bra exempel på det är Sandwalls plats. Då var det en genomfartsgata för både lätt och tung trafik. När beslutet togs att stänga av gatan för genomfartstrafik öppnades nya möjligheter. Resultatet blev Borås nya samlingspunkt Sandwalls plats med stora gemensamma mötesplatser, uteserveringar och konstinstallationer. Samtidigt tillåts fortfarande varutransporter, något som tack vare Good Goods går att genomföra på ett hållbart, tyst och säkert sätt.

Foto: Wasling

Nya tankar, nya möjligheter

Förr var det så att staden ibland anpassades efter trafiken. På senare år har det tankesättet förändrats. Ett bra exempel på det är Sandwalls plats. Då var det en genomfartsgata för både lätt och tung trafik. När beslutet togs att stänga av gatan för genomfartstrafik öppnades nya möjligheter. Resultatet blev Borås nya samlingspunkt Sandwalls plats med stora gemensamma mötesplatser, uteserveringar och konstinstallationer. Samtidigt tillåts fortfarande varutransporter, något som tack vare Good Goods går att genomföra på ett hållbart, tyst och säkert sätt.

Foto: Wasling

Fråga oss gärna

Klicka här om du vill komma i kontakt med någon av oss på Good Goods

Kontakta oss
Fråga oss gärna

Klicka här om du vill komma i kontakt med någon av oss på Good Goods

Kontakta oss