Fastighetsägarna bygger framtidstro.

Som fastighetsägare är du en viktig del för utvecklingen av gaturummen vid dina byggnader men också för hela stadsmiljön. Good Goods är något som har en direkt påverkan för hur dessa båda områden kan förvandlas till något nytt och spännande.

Fastighetsägarna bygger framtidstro.

Som fastighetsägare är du en viktig del för utvecklingen av gaturummen vid dina byggnader men också för hela stadsmiljön. Good Goods är något som har en direkt påverkan för hur dessa båda områden kan förvandlas till något nytt och spännande.

A title

Image Box text

A title

Image Box text

En hållbar affärsmöjlighet

Det här är en ny möjlighet för dig som fastighetsägare. Allt bygger på samverkan och visionen om ett mer hållbart centrum. Samtidigt är det ett utmärkt sätt för dig att ta ställning i en fråga som är på väg att bli en hygienfaktor.

En hållbar affärsmöjlighet

Det här är en ny möjlighet för dig som fastighetsägare. Allt bygger på samverkan och visionen om ett mer hållbart centrum. Samtidigt är det ett utmärkt sätt för dig att ta ställning i en fråga som är på väg att bli en hygienfaktor.

A title

Image Box text

Lämna och hämta vid dörren

Vi har redan flera fastighetsägare som har anslutit sig till Good Goods. De låter deras leveranser komma fram till dörren med våra eldrivna och smidiga transportfordon. Flera använder också samma metod, fast tvärtom, när det gäller att bli av med emballage och hyresgästers avfall. Då hämtar våra eldrivna fordon allt och transporterar det till en återvinningscentral.

Lämna och hämta vid dörren

Vi har redan flera fastighetsägare som har anslutit sig till Good Goods. De låter deras leveranser komma fram till dörren med våra eldrivna och smidiga transportfordon. Flera använder också samma metod, fast tvärtom, när det gäller att bli av med emballage och hyresgästers avfall. Då hämtar våra eldrivna fordon allt och transporterar det till en återvinningscentral.

A title

Image Box text

A title

Image Box text

A title

Image Box text

Möt Patrik från Cernera

Jag har inte hört någon fastighetsägare tycka att detta är dåligt, det är bara positiva ord jag hör.

Se hela intervjun

Möt Patrik från Cernera

Jag har inte hört någon fastighetsägare tycka att detta är dåligt, det är bara positiva ord jag hör.

Se hela intervjun
Så fungerar det.

Varje dag kör tunga fordon in i centrum med varor till butiker och restauranger. Det blir många lastbilar eftersom olika varor kommer på olika tider. Det är där Good Goods kommer in i bilden. Vi samlastar och packar om varorna i utkanten av staden, sedan låter vi smidiga elfordon leverera varorna in till stadskärnan. Samtidigt tar andra elfordon med sig avfall ut. Vid omlastningscentralen hämtas avfallet och transporteras till en avfallsanläggning. Smart, eller hur?

Så fungerar det.

Varje dag kör tunga fordon in i centrum med varor till butiker och restauranger. Det blir många lastbilar eftersom olika varor kommer på olika tider. Det är där Good Goods kommer in i bilden. Vi samlastar och packar om varorna i utkanten av staden, sedan låter vi smidiga elfordon leverera varorna in till stadskärnan. Samtidigt tar andra elfordon med sig avfall ut. Vid omlastningscentralen hämtas avfallet och transporteras till en avfallsanläggning. Smart, eller hur?

Nya tankar, nya möjligheter

Förr var det så att staden ibland anpassades efter trafiken. På senare år har det tankesättet förändrats. Ett bra exempel på det är Sandwalls plats. Då var det en genomfartsgata för både lätt och tung trafik. När beslutet togs att stänga av gatan för genomfartstrafik öppnades nya möjligheter. Resultatet blev Borås nya samlingspunkt Sandwalls plats med stora gemensamma mötesplatser, uteserveringar och konstinstallationer. Samtidigt tillåts fortfarande varutransporter, något som tack vare Good Goods går att genomföra på ett hållbart, tyst och säkert sätt.

Foto: Wasling

Nya tankar, nya möjligheter

Förr var det så att staden ibland anpassades efter trafiken. På senare år har det tankesättet förändrats. Ett bra exempel på det är Sandwalls plats. Då var det en genomfartsgata för både lätt och tung trafik. När beslutet togs att stänga av gatan för genomfartstrafik öppnades nya möjligheter. Resultatet blev Borås nya samlingspunkt Sandwalls plats med stora gemensamma mötesplatser, uteserveringar och konstinstallationer. Samtidigt tillåts fortfarande varutransporter, något som tack vare Good Goods går att genomföra på ett hållbart, tyst och säkert sätt.

Foto: Wasling

Fråga oss gärna

Klicka här om du vill komma i kontakt med någon av oss på Good Goods

Kontakta oss
Fråga oss gärna

Klicka här om du vill komma i kontakt med någon av oss på Good Goods

Kontakta oss