Tjänster med bara fördelar

Du har användning av oss i många olika sammanhang. Mycket kretsar så klart runt miljövänliga transporter men våra tjänster bidrar också till att det blir tystare och säkrare i stadskärnan. Här kan du läsa mer om de tjänster vi erbjuder.

Tjänster med bara fördelar

Du har användning av oss i många olika sammanhang. Mycket kretsar så klart runt miljövänliga transporter men våra tjänster bidrar också till att det blir tystare och säkrare i stadskärnan. Här kan du läsa mer om de tjänster vi erbjuder.

Samlastning.

 • Vi samordnar gods- och materialflöden för maximal trafik- och miljönytta.
 • Vi underlättar hanteringen för godstransportörerna genom att ta hand om tids och kostnadskrävande leveranser av paket och pall till stadskärnan.
  – Du lämnar ditt gods på samlastningscentralen.
  – Våra elfordon, som körs fossilfritt och utsläppsfritt, levererar godset sista
  milen till verksamheterna i centrum.
 • Allt till en låg kostnad (10 kr/paket).
 • Självklart tar vi fullt ansvar för det gods som hanteras och säkerställer  spårbarhet i hela hanteringskedjan.
 • Du bidrar samtidigt till ett tystare, säkrare och renare centrum.
 • Godsmottagaren får sina paket levererade smidigt i en och samma leverans.

Emballeringsmaterial

 • Vi hämtar wellpapp och plast. Vi kan också hämta emballagematerial
  samtidigt som du får godsleveranser.
  – Du slipper tidskrävande transporter av material till återvinningsstationer.
 • Vi erbjuder också ett smidigt system med säckar för wellpapp och
  (ofärgad) plast.
  – Beställ hämtning när säcken är full.
 • Allt till en låg kostnad (200 kr/hämtning) som inkluderar alla
  hämtnings- och hanteringskostnader.
 • Du bidrar samtidigt till ett tystare, säkrare och renare centrum.
Avfallshantering
 • Du slipper stora, tunga fordon utanför entréer och i anslutning
  till miljörum.
 • Istället erbjuder vi smidiga, fossilfria och utsläppsfria fordon.
 • Vi samlastar olika fraktioner för att minska antalet renhållningsfordon.
 • Vi erbjuder också en mer flexibel och anpassad avfallshämtning
  av glaskärl som ger en tystare hantering.
 • Du bidrar samtidigt till ett tystare, säkrare och renare centrum.
Samverkansforum
 • Vi håller dig uppdaterad om vad som händer lokalt och regionalt
  kring infrastruktur och logistik.
 • Du får andra perspektiv från andra intressenter och intressentgrupper.
 • Du kan delta i det löpande utvecklings- och förbättringsarbetet
  genom att medverka i diskussioner, samt lyfta egna frågeställningar
  och synpunkter.
 • Allt sker i nära samverkan mellan stad, näringsliv och akademi.
Fråga oss gärna

Klicka här om du vill komma i kontakt med någon av oss på Good Goods

Kontakta oss