Möt chauffören Thomas

Namn: Thomas Persson
Yrke: Chaufför, Borås Energi och Miljö

Vad tycker du är bäst med Good Goods?
– Hämtningarna på Orangeriet känns spontant som väldigt bra. Istället för sex traditionella lastbilar i veckan hämtar en elbil avfall tre gånger i veckan. Totalt sett handlar det om sex olika fraktioner, bland annat glas, wellpapp och metall. Vi hämtar också glas på The Company, Aroma Spa, Hell’s Burger och Åsbogatan 1.

Hur är det att köra en mindre elbil?
– Det är extremt tyst men väldigt trångt. Jag är två meter lång. Annars är det kul, trots att bilen bara går i 30 km/h har andra trafikanter både förståelse och tålamod.

Hur mottar fastighetsägarna och verksamheterna Good Goods?
– De är väldigt positiva, många tycker att det är fenomenalt. Inte så konstigt när många tunga transporter ersätts av smidiga elfordon.

Hur har din arbetsmiljö förändrats?
– Det första jag tänker på är tömningarna av allt glas. Nu tar vi med oss kärlen från fastigheten och tömmer allt glas vid vår central istället. Det innebär ett tystare centrum.

Hur skulle det här projektet (Good Goods) kunna utvecklas?
– Det finns säkert mer som kan göras, men det här är ett viktigt steg på vägen.

Något annat du vill tillägga?
– Jag ser fram emot att vi får en ny uppsamlingsplats, den vi har nu är trång och bökig. Separerade in- och utfarter skulle också vara bra.