Möt transportledaren Elyas

Namn: Elyas Absalan
Yrke: Transportledare, Stures Åkeri

Vad tycker du är bäst med Good Goods?
– Det visar på en vilja hos de engagerade att göra konkreta ansträngningar för en förbättrad framtid för alla inblandade och icke inblandade. Vi är väldigt glada att få vara med om första spadtaget i detta projekt och kanske med aktörer som vi vanligtvis inte hade arbetat tillsammans med.

Varför ska andra transportörer ansluta sig?
– För att framtiden endast går åt ett håll. Ju fler av oss som samarbetar för att nå målet, desto fler kommer att gynnas av att ha arbetat för det och gemensamt knuffa hela branschen framåt.

Vad säger andra transportörer?
– Vi får mycket uppmärksamhet från branschkollegor som är nyfikna.

Hur skulle det här projektet (Good Goods) kunna utvecklas?
– Det finns många sätt men nyckeln till all utveckling tror jag ligger i samarbete. Och då inte endast transportörer utan även butiksägare, företag o.s.v.

Något annat du vill tillägga?
– Vill vi ha en grönare stadskärna så behövs ansträngningar och kompromisser från alla håll vad gäller fordon och öppettider för godsmottagning. Det skulle möjliggöra kortare tid med tung trafik i stadskärnan med mera.<