För en bättre stadsmiljö

Good goods minskar avgaser och buller i centrum, gör gator säkrare och arbetsmiljön bättre. Resultatet blir helt enkelt ett trivsammare centrum för alla.

Så fungerar det, se filmen

Allt det här gör vi.

Många har sett vårt namn men vet inte riktigt vad vi gör. Vad sägs om samlastning av varor, hämtning av återvinningsmaterial, hemleveranser och avfallshantering. Dessutom driver vi en samverkansplattform för alla som verkar i city.

Läs mer om våra tjänster

Allt det här gör vi.

Många har sett vårt namn men vet inte riktigt vad vi gör. Vad sägs om samlastning av varor, hämtning av återvinningsmaterial, hemleveranser och avfallshantering. Dessutom driver vi en samverkansplattform för alla som verkar i city.

Läs mer om våra tjänster

Varför är det viktigt för mig?

Allt handlar om att minska den tunga trafiken i innerstan. Vinnare är vi allihop,
oavsett om du är boråsare, transportör, butiksägare, fastighetsägare eller har
restaurang. Läs mer om på vilket sätt det här berör dig.

Varför är det viktigt för mig?

Allt handlar om att minska den tunga trafiken i innerstan. Vinnare är vi allihop, oavsett om du är boråsare, transportör, butiksägare, fastighetsägare eller har restaurang. Läs mer om på vilket sätt det här berör dig.

Butiker och
restauranger

Så fungerar det.

Varje dag kör tunga fordon in i centrum med varor till butiker och restauranger. Det blir många lastbilar eftersom olika varor kommer på olika tider. Det är där Good Goods kommer in i bilden. Vi samlastar och packar om varorna i utkanten av  staden, sedan låter vi smidiga elfordon leverera varorna in till stadskärnan. Samtidigt tar andra elfordon med sig avfall ut. Vid omlastningscentralen hämtas avfallet och transporteras till en avfallsanläggning. Smart, eller hur?

Så fungerar det.

Varje dag kör tunga fordon in i centrum med varor till butiker och restauranger. Det blir många lastbilar eftersom olika varor kommer på olika tider. Det är där Good Goods kommer in i bilden. Vi samlastar och packar om varorna i utkanten av staden, sedan låter vi smidiga elfordon leverera varorna in till stadskärnan. Samtidigt tar andra elfordon med sig avfall ut. Vid omlastningscentralen hämtas avfallet och transporteras till en avfallsanläggning. Smart, eller hur?

Läs mer om Good Goods

Ett tystare, renare och säkrare centrum.

Ett tystare, renare och säkrare centrum.

Minskade
avgaser

Mindre
buller

Säkrare
gator

Bättre
arbetsmiljö

Trivsammare
centrum

Ett tystare, renare och säkrare centrum.

Minskade
avgaser

Mindre
buller

Säkrare
gator

Bättre
arbetsmiljö

Trivsammare
centrum

Tillsammans gör vi det möjligt

Tillsammans gör vi det möjligt