Good Goods är ett projekt som minskar avgaser och buller i centrum, gör gator säkrare och arbetsmiljön bättre. Helt enkelt ett trivsammare centrum för alla.

Se filmen om hur det fungerar

Ett tystare, renare och säkrare centrum.

Marknadens bredaste sortiment

Minskade
avgaser

Tillgängliga 24 timmar om dygnet

Mindre
buller

Leveranser i tid

Säkrare
gator

Teknisk kompetens

Bättre
arbetsmiljö

Utvecklingslab och tester

Trivsammare
centrum

Så fungerar det.

Varje dag kör tunga fordon in i centrum med varor till butiker och restauranger. Det blir många lastbilar eftersom olika varor kommer med olika transporter. Det är där Good Goods kommer in i bilden. Vi samordnar och packar om varorna i utkanten av staden, sedan låter vi smidiga, miljövänliga fordon leverera varorna in till stadskärnan. Samtidigt tar andra elfordon med sig avfall ut. Vid omlastningscentralen hämtas avfallet och transporteras till en miljöanläggning. Smart, eller hur?

Teknisk kompetens
Teknisk kompetens
Teknisk kompetens
Borås Energi och Miljö
Stures Åkeri

Tillsammans gör vi det möjligt.

Good Goods är ett EU-finansierat pilotprojekt som initialt drivs av ett antal samarbetspartners; Borås Stad, Borås City, CiB (Centrumfastigheter i Borås), Interreg North Sea Region Surflogh (EU) och Västra Götalandsregionen. De som ansvarar för transporterna idag är Borås Energi och Miljö samt Stures Åkeri som kör för DHL. Men det finns plats för fler samarbetspartners. Vi kommer fortsätta att utveckla modellen för samdistribution, infrastrukturen för leveranserna och fler innovativa tjänster. Tillsammans gör vi det möjligt.

Teknisk kompetens
Teknisk kompetens

Kontakt

Sara Thiel

Projektledare Surflogh, Näringslivsenheten

Mobil: 0768-88 71 15
E-post: sara.thiel@boras.se

Caroline Wallin

Cityledare, Borås City

Mobil: 0703-62 67 34
E-post: caroline.wallin@borascity.se

Jan Petersson

Strategisk samhällsplanering

Mobil: 0768-88 82 76
E-post: jan.petersson@boras.se

Erika Mattsson

Tekniska förvaltningen

Mobil: 0768-88 74 73
E-post: erika.mattsson@boras.se